Huisregels

Maak kennis met de huisregels binnen onze praktijk

Welkom bij PC2-tandartsen. Om duidelijkheid te verschaffen in onze werkwijze en om de samenwerking tussen u als klant en PC2-tandartsen als zorgverlener te optimaliseren, hebben wij enkele huisregels opgesteld. Wij willen u daarom verzoeken onderstaande huisregels goed door te lezen.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Ook geven wij, desgewenst, een second opinion.
Wij versturen afspraakherinneringen d.m.v. een email aan onze patiënten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dient slechts als extra service. Mocht u onverhoopt geen herinnering van ons ontvangen dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de door u gemaakte afspraken.
Met het te laat verschijnen op uw afspraak riskeert u een annulering als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien.
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur (een werkdag) van tevoren te melden. Wij zijn dan in de gelegenheid om een andere patiënt te behandelen. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. De behandelaar kijkt hierbij met redelijkheid naar het bedrag van de voorgenomen behandeling. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt.
Mochten uw persoonlijke gegevens veranderen, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in uw dossier (denk aan een nieuw telefoonnummer, e-mailadres, woonadres of veranderingen in uw algemene gezondheid)
Wij zullen u altijd verzoeken om bij uw eerste bezoek een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van belang dat u dit volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen. Wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatie dient u aan ons door te geven.
Waak zelf over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten en uw jas, tas en dergelijke mee de behandelkamer in te nemen. Het gebruik van de kapstok is voor eigen risico.

Wij verzoeken u kleine bedragen (onder de €150,-) direct contant of per pin aan de balie te voldoen. Wij sturen geen nota’s direct door naar de zorgverzekeraar. Deze kunt u zelf indienen. Onbetaalde nota’s worden overgedragen aan een incassobureau wat hoge kosten met zich mee kan brengen.Op alle behandelingen zijn de KNMT betalingsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze betalingsvoorwaarden raadplegen via de pdf.

Tevens worden de betalingsvoorwaarden op uw verzoek kosteloos toegezonden.
Voor geplande behandelingen boven de €250,- zal een begroting worden gemaakt. Indien u naar aanleiding van die begroting een afspraak maakt voor de betreffende behandeling gaat u akkoord met de begroting.

Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren bij PC2-tandartsen.

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Voor inzage door derden die niet bij een behandeling betrokken zijn is altijd uw schriftelijke toestemming nodig. Uitzonderingen hierop zijn de zorgverzekeraars. Sinds juli 2010 kunnen zij zonder uw toestemming over uw gegevens beschikken.

Ook willen wij u verwijzen naar de Privacyverklaring op onze website.

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.